Oldtimers: O-nummerplaat vanaf 30 jaar

Vanaf 1 januari 2023 moet een voertuig de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt (vroeger vanaf 25 jaar) om een “O”-kentekenplaat te krijgen. Voertuigen van meer dan 25 jaar dat geregistreerd werd met een O-plaat, mag deze behouden (ook als is het voertuig geen 30 jaar oud). Voertuigen van de L-categorie (motorfietsen, bromfietsen, driewielers en vierwielers) kunnen nog steeds vanaf de leeftijd van 25 jaar worden ingeschreven “oldtimer”.

Foto: rv/pixabay