SRO: doelstelling CO2-neutraal tegen 2040

Samen met bijna 400 andere bedrijven ondertekende SRO Motorsports Group, wereldwijd actief in de GT-racerij, The Climate Pledge. Deze groep van bedrijven streeft ernaar om tegen 2040 CO2-neutraal te zijn, dus vroeger dan 2050 zoals in het klimaatakkoord van Parijs werd neergeschreven. De bedrijven die zijn aangesloten zullen kennis delen en samenwerken om zo sneller acties te kunnen ondernemen.

(Foto: © SRO)

De aangesloten organisaties zullen regelmatig hun uitstoot van broeikasgassen meten en rapporteren, strategieën toepassen die gelijklopen met de overeenkomst van Parijs en de resterende uitstoot compenseren om zo de doelstelling tegen 2040 te behalen.

In 2022 droeg het bedrijf van Stéphane Ratel duurzaamheid al hoog in het vaandel door onder meer het opzetten van milieuprojecten, het gebruik van biobrandstof en het bewerkstelligen van maximale recyclage. Volgend seizoen zal hierop nog meer ingezet worden.