Geen rally meer in arrondissement Hoei-Waremme tot er nieuwe regels zijn van de federale overheid

Na het nieuws over de afgelasting van de rally van Hannuit zijn alle ogen gericht op het tiental gemeenten van het district Huy-Waremme die zich achter de burgemeester van Hannuit, Manu Douette, scharen. Aan de basis van de beslissing, die als zeer zorgwekkend voor de motorsport kan worden omschreven, liggen de gemeenten die het federale niveau verwijten dat het te lang duurt om de veiligheidsregels voor rally’s te wijzigen.

Deze gemeenten hebben daarom gestemd voor een moratorium dat elke organisatie van het type rally op hun grondgebied verbiedt, zolang de regelgeving uit 2003 niet is gewijzigd. Om een lang verhaal kort te maken, deze burgemeesters willen een werkgroep oprichten bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten, wedstrijdorganisatoren, regionale en nationale federaties, de federale politie, de lokale politiezones, de federale diensten van de gouverneurs en andere deskundigen (maar welke?) om na te denken over eventuele nieuwe regels en om de risico’s van deze wedstrijden te analyseren. Voor de betrokken burgemeesters betekent dit dat de evenementen worden uitgesteld en na deze vergaderingen opnieuw kunnen worden toegestaan.

Het is zo dat er vandaag en dat al meer dan vijfentwintig jaar, een wettelijk kader voor de rallysport bestaat en dat onder de noemer van de wet-Peeters:

https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-28-november-1997_n1997014258.htmlWordt vervolgd…