F1: zonder politieke, religieuze of persoonlijke commentaar aub…

De FIA besliste dat voortaan er geen politieke uitlatingen meer mogen gedaan worden indien deze niet zijn goedgekeurd. Deze regel wordt voor 2023 opgenomen in het Sportieve Reglement van de FIA. Het zou gaan over […] Elke formulering of het tonen van politieke, religieuze of persoonlijke commentaren die in tegenspraak zijn met de neutraliteit van de FIA en zijn statuten, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk goedgekeurd door de FIA of de nationale autosportbonden […]. Dat zou trouwens ook gelden voor […] inbreuken op de instructies van de FIA wat betreft de personen en afgevaardigden tijdens officiële ceremonies die deel uitmaken van een FIA wereldkampioenschap […]

Foto: rv/pixabay