Legend Boucles 2023: ook Classic 65 mogen verkennen

De editie 2023 van de Legend Boucles @ Bastogne verschilt op meer dan één punt van de voorgaande. Buiten de omvorming van de categorie ‘Classic 60’ tot ‘Classic 65’, met de verplichting een veiligheidsboog te installeren in elke wagen, heeft de R.A.C. Spa, de organisator van dit evenement dat zal plaatshebben op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 februari, ook beslist dat de deelnemers aan deze categorie ‘Classic 65’ toegelaten worden tot de verkenningen van de RT’s van de zaterdag, net als de andere categorieën, de ‘Legend’, ‘Challenger’ en ‘Youngtimers’.

(persbericht/foto rv:Letihon.be)

“Het is in overleg met de RACB Sport, voor veiligheidsredenen en na met vele deelnemers te hebben gesproken, dat we beslist hebben om de verkenningen ook toe te laten voor de Classic 65”, legt Pierre Delettre uit. “Je moet er rekening mee houden dat met 5 km/u verschil op het niveau van het gemiddelde, er heel wat zaken veranderen. Ik heb het persoonlijk kunnen vaststellen door zelf het stuur te nemen op een andere wedstrijd.  De bemanningen op pad sturen over de RT’s van de zaterdag, zonder dat ze kunnen terugvallen op enige referentie buiten het roadbook, leek ons achteraf niet redelijk. We hebben dan ook beslist dat de ‘Classic 65’ de gedeeltes die zaterdag gereden worden, mogen verkennen, en dat ze mogen beschikken over de nota’s van de organisatie, die ze dan naar goeddunken kunnen wijzigen en/of vereenvoudigen. Daarentegen blijft wel elk gebruik van elektronische apparatuur die linkt naar de GPS, welke ook het type of merk is, absoluut verboden. En we zullen er over waken dat deze regel duidelijk wordt gerespecteerd door iedereen…”

Net als de andere categorieën van de Legend Boucles @ Bastogne, zullen verkenningen van de zogeheten “bosetappes” van de zondag, niet worden toegestaan. “De videobeelden van deze RT’s zullen onliine staan, en de teams in de ‘Classic 65’ hebben die ter beschikking”, vervolgt Pierre Delettre. “Omdat we de veiligheid steeds maar verbeteren, zal de reeds bestaande bewegwijzering van het type ‘RAC’, nog worden versterkt met panelen met het opschrift ‘opgepast’ om te waarschuwen voor de belangrijkste valstrikken. Bovendien zal, aangezien de etappe op zondag vroeger eindigt, geen enkele RT in het donker worden verreden…”

Deze toelating tot verkenningen in de ‘Classic 65’ heeft tot gevolg dat het enkel de deelnemers aan de ‘Classic 50’ niet zal worden toegelaten om delen van het parcours van  de zaterdag voorafgaande aan de Legend Boucles @ Bastogne 2023 te verkennen. We herhalen nogmaals dat de wagens in de ‘Classic 50’ niet verplicht zijn om over een veiligheidsboog te beschikken, al wordt het uiteraard aangeraden.

Na afloop van deze editie 2023, zal de organisatie het niet nalaten zijn conclusies te trekken over het verloop, met name ook in verband met de verkenningen en het verbod op het  gebruik van elektronische apparaten, en dat alles in totaal overleg met RACB Sport, en nadat de betrokken teams werden gepolst.